Makarna Malmqvists Minne

Om Makarna Malmqvists Minne

 Johanna Malmqvist
Jonas Petter Malmqvist

Jonas Petter Malmqvist föddes 1806 i Stockholm av fattiga föräldrar. Han försörjde sig först som målare, sedan som borstbindare. Men han blev också uppmärksammad för sitt musiköra, och vid 26 års ålder kunde han ta examen i kyrkosång vid Musikaliska Akademien. Jonas Petter anställdes först i Slottskapellet innan han förordnades som klockare i Kungliga Hovförsamlingen. Han hade då gift sig med Johanna från Köping.   

I mitten av 1800-talet hade Stockholm knappt 100 000 invånare och präglades av fattigdom, svält, sjukdomar och trångboddhet. Många barn blev tidigt föräldralösa och bodde mer eller mindre på gatan. Makarna Malmqvist, som nu levde ett tämligen gott liv, berördes starkt av detta. De hade egna dottern Evelina men beslöt 1852 att dessutom ta emot sjuåriga Fredrika Karolina Lindberg ”till vård och fostran” i makarnas hem på Torkel Knutssonsgatan 22 på Södermalm.

De följande åren härjade koleran svårt i Stockholm, och ännu fler barn blev föräldralösa. Johanna började då vandra runt på gatorna och samla in flickor enligt regeln ”Tag de fattigaste och eländigaste du ser, ty de som se bäst och trevligast ut få alltid lättare hjälp”.

Det hela blev snart alldeles för mycket för paret Malmqvist. 1865 bildades därför Sällskapet till Understödjande av Malmqvistska Barnuppfostringsanstalten som tog över verksamheten. Det startades också insamlingar för finansiering av det snabbt växande barnhemmet. Till bidragsgivarna hörde kung Oscar I och drottning Desideria, deras dotter prinsessan Eugénie och den världsberömda sångerskan Jenny Lind. När makarna Malmqvist avled med några års mellanrum på 1880-talet hade många hundra flickor genom deras initiativ givits en bättre start i livet.

Flickorna togs in i 5-6-årsåldern och stannade som regel till efter konfirmationen. Fram till 1913 undervisades de i huset av anställda lärare, därefter gick de i Maria folkskola. Själva barnhemmet lades ned 1921, men verksamheten har fortsatt stödja behövande och anpassats till tidens krav. Sedan 1998 drivs den som en ideell förening med namnet Sällskapet för makarna Malmqvists minne. Som det står i stadgarna är syftet precis som tidigare: ”Att, anpassat till tidens krav, med penningbidrag främja utbildning och fostran på kristen grund för flickor och unga kvinnor i Stockholm med omnejd. Stöd kan i vissa fall även ges till pojkar och unga män.”

Föreningens kapital har byggts upp genom välvilliga donationer under den drygt 160-åriga verksamheten och förvaltats väl genom åren. För bedömning av ansökningar och fördelning av bidrag ansvarar föreningens styrelse.

Malmqvistska gården Torkel Knutssonsgatan 22 strax före före rivningen 1964

Bidrag har de senaste åren tilldelats bland andra:

Föreningens styrelse 2022

Elisabeth Tamm, ordförande
Susanne Linder, vice ordförande
Madeleine Norlin, sekreterare
Madeleine Setterberg, skattmästare
Christofer Wilson
Christina Almkvist Osterman
Malcolm Hamilton
Ulla Le Vau
Kajsa Åberg

Policy angående diskriminering och kränkande särbehandling

Ladda ner som PDF