Makarna Malmqvists Minne
"Tag de fattigaste och eländigaste du ser, ty de som se bäst och trevligast ut få alltid lättare hjälp" Jonas Petter Malmqvist Läs mer

Sällskapet för Makarna Malmqvists Minne

Malmqvistska barnuppfostringsanstalten grundades 1865 av Jonas Petter och Johanna Malmqvist med syftet att med penningbidrag främja utbildning och fostra flickor och kvinnor i Stockholm med omnejd. 

När makarna Malmqvist avled med några års mellanrum på 1880-talet hade många hundra flickor genom deras initiativ givits en bättre start i livet. Sedan 1998 drivs den som en ideell förening med namnet Sällskapet för Makarna Malmqvists Minne.