Makarna Malmqvists Minne

Ansök om bidrag

Föreningen är öppen för ansökningar hela året. Styrelsen sammanträder tre gånger per år och tar ställning till ansökningarna. Bidragstagare åtar sig att förse föreningen med rapport som redovisar hur beviljade medel använts samt hur uppsatta mål för verksamheten/projektet uppnåtts eller ej. Bidrag ges till verksamheter i Stockholm med omnejd som stärker unga människors fostran in i det goda samhället. Verksamhet som får stöd ska vara grundad i den kristna värdegrunden och föreningen prioriterar aktiviteter som gagnar flickor/unga flickor. Föreningen stödjer inte vinstdrivande verksamheter och hänvisar enskilda vårdnadshavare att söka via FVO. Det finns inga bestämda gränser för sökbart belopp, utan beslut tas utifrån den ekonomiska plan som presenteras för respektive projekt.

Ansökan

(Ansökningsblanketten behöver ej nyttjas utan det går bra att formulera en egen ansökan så länge efterfrågad information finns med i den samma.)

Erforderliga uppgifter

 • Organisationens namn:
 • Organisationsnummer:
 • Adress:
 • Kontaktperson:                       
 • Telefon/mobil:                                   
 • Epost:
 • Projektets titel:
 • Kort sammanfattning samt ändamål:  
 • Beräknat startdatum:           
 • Beräknat slutdatum:
 • Bankkonto-uppgifter:
 • Ansökt belopp:
 • Kort sammanfattning samt ändamål:
 • Specificera hur beloppet ska användas:
 • Andra medfinansiärer:
 • Projektbeskrivning: (Utförlig projektpresentation på högst tre A4 med bakgrund, syfte, genomförande, tidsplan, förväntat resultat med mera. Beskriv målgruppen samt antal flickor som beräknas nås.)

Sändes till

Sällskapet för makarna Malmqvists minne
info@makarnamalmqvistsminne.se
c/o Madeleine Norlin
Johannesgatan 20
111 38 Stockholm

Ansökan tas gärna emot per e-post med en ifylld PDF (bifoga fil).

Brytdatum för ansökningar är 31 januari, 30 april respektive 31 augusti.