Makarna Malmqvists Minne

Ansök om bidrag

Föreningen är öppen för ansökningar hela året. Styrelsen sammanträder två gånger per år och tar ställning till ansökningarna. Styrelsen och den ansökande organisationen kommer gemensamt överens om hur rapportering och redovisning ska ske. Bidrag kan ges till organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamheter på kristen grund i Stockholm med omnejd, främst sådana som kommer flickor och unga kvinnor till gagn. Föreningen stödjer inte vinstdrivande verksamheter eller enskilda individer. Det finns inga bestämda gränser för sökbart belopp, utan beslut tas utifrån den ekonomiska plan som presenteras för respektive projekt.

Ansökan

(Ansökningsblanketten behöver ej nyttjas utan det går bra att formulera en egen ansökan så länge efterfrågad information finns med i den samma.)

Erforderliga uppgifter

 • Organisationens namn:
 • Organisationsnummer:
 • Adress:
 • Kontaktperson:                       
 • Telefon/mobil:                                   
 • Epost:
 • Projektets titel:
 • Kort sammanfattning samt ändamål:  
 • Beräknat startdatum:           
 • Beräknat slutdatum:
 • Bankkonto-uppgifter:
 • Ansökt belopp:
 • Kort sammanfattning samt ändamål:
 • Specificera hur beloppet ska användas:
 • Andra medfinansiärer:
 • Projektbeskrivning: (Utförlig projektpresentation på högst tre A4 med bakgrund, syfte, genomförande, tidsplan, förväntat resultat med mera. Beskriv målgruppen samt antal flickor som beräknas nås.)

Sändes till

Sällskapet för makarna Malmqvists minne
info@makarnamalmqvistsminne.se
c/o Madeleine Norlin
Johannesgatan 20
111 38 Stockholm

Ansökan tas gärna emot per e-post med en ifylld PDF (bifoga fil).

Brytdatum för ansökningar är 31 januari, 30 april respektive 30 september.